Tổ chức tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong ngành Giáo dục và đào tạo thành phố
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Tổ chức tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong ngành Giáo dục và đào tạo thành phố
  •  Dương Kiếm Anh - Phó Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thành phố
  •  18/02/2021
  • A- A A+

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012, trong thời gian qua, ngành GDĐT đã đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành một cách linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và có sức lan tỏa trong xã hội nhất là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị trường học.
Trong năm 2020, Phòng GDĐT cũng đã ban hành kế hoạch số 689 ngày 19/10/2020 về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong ngành GDĐT thành phố năm 2020 với chủ đề: “Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục”. Trong đó có các nội dung phổ biến, tuyên truyền các nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020; tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan quyền và lợi ích hợp pháp của CBCC-VC; người lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh mạng, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình; tội phạm, các tội phạm xã hội và cháy nổ; an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Đặc biệt, lồng ghép các quy định liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Tuyên truyền, phổ biến trong toàn ngành các quy định, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực GDĐT, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông…
Với đặc trưng riêng của ngành là đối tượng tiếp cận kiến thức pháp luật ở các lứa tuổi khác nhau, cho nên phải đa dạng hóa các hình thức tổ chức: Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc tích hợp tiết dạy trên lớp ở các bộ môn có liên quan; sinh hoạt chuyên đề, hoạt cảnh, triển lãm, báo tường, đố vui; ngày tư vấn pháp luật; tiết học pháp luật,… Trong năm tổ chức hoạt động Ngày hội môi trường, thi vẽ tranh môi trường cho HS tiểu học; tổ chức Ngày hội bình đẳng giới…
Ngành GDĐT TP cũng đã hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 do Sở Tư pháp tổ chức với trên 300 bài dự thi, có 08 giải khuyến khích dành cho GV và HS được BTC trao; Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chào mừng “Ngày Nhà giáo Việt Nam”; tổ chức treo băng rôn tại đơn vị trường học theo chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2020 trong tuần lễ cao điểm triển khai thực hiện có hiệu quả; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục khởi nghiệp.
Qua các hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách học sinh phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc thực thi pháp luật; tập hợp, vận động mọi người thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo sự đồng thuận xã hội; đề xuất các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành trong thời gian tới.