UBND phường Mỹ Long tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh niên
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
UBND phường Mỹ Long tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh niên
  •  Khoa Thi – UBND phường Mỹ Long.
  •  07/04/2021
  • A- A A+

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên về triển khai thi hành Luật Thanh niên (Công văn số 1234/UBND-VX ngày 25/03/2021) và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND phường Mỹ Long về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường Mỹ Long năm 2021. 
Chiều 02/04/2021 tại hội trường Khối vận phường Mỹ Long, UBND phường Mỹ Long tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến, tuyên truyền Luật thanh niên, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Tham dự hội nghị có ông Đặng Khoa Thi – Phó Chủ tịch UBND phường cùng các ông, bà là cán bộ tư pháp, nội vụ, bí thư đoàn thanh niên, đoàn viên, thanh niên phường và thành viên khóm tham dự.
Hội nghị đã được ông Đặng Khoa Thi triển khai, phổ biến Luật Thanh niên;   trong đó nhấn mạnh những điểm mới trong Luật như: Trách nhiệm của thanh niên; nguồn lực thực hiện chính sách nhà nước đối với thanh niên; bổ sung quy định về Tháng Thanh niên; quy định về đối thoại với thanh niên; chính sách của nhà nước đối với thanh niên; tổ chức thanh niên; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên; cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên.
Qua đó nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên, chất lượng phổ biến, tuyên truyền pháp luật của nhà nước trong giai đoạn hiện nay./.