Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Long Xuyên - Nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo lợi ích thanh niên công nhân
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Long Xuyên - Nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo lợi ích thanh niên công nhân
  •  Khoa Thi – Phó Bí thư Thành Đoàn LX
  •  14/02/2021
  • A- A A+

Long Xuyên là thành phố trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao và định hướng sẽ trở thành thành phố thông minh, hiện đại; trong đó lực lượng lao động đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố. Do đó, việc tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng nhu cầu chính đáng cho thanh niên công nhân (TNCN) phải được xem là một trong những giải pháp quan trọng góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội thành phố.
Xuất phát từ đặc điểm tình hình thành phố Long Xuyên là có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn. Năm 2016, Hội LHTN Việt Nam thành phố Long Xuyên đã ra mắt mô hình “Chi hội thanh niên công nhân” với 14 thành viên. Chi hội hoạt động nhằm tập hợp thanh niên công nhân vào tổ chức; tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân. Qua 01 năm hoạt động, UBH thành phố tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm và thực hiện những năm tiếp theo.
Đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố đã thành lập 04 Chi hội TNCN tại các khu nhà trọ/60 hội viên; phối hợp Ban Thường vụ Thành đoàn thành lập 02 Chi đoàn TNCN với 20 đoàn viên TNCN; tổ chức 62 cuộc sinh hoạt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho 1.540 lượt TNCN; trao tiền mặt, tặng quà thanh niên công nhân các dịp lễ, tết với tổng kinh phí 140 triệu đồng.
Trong thời gian qua Hội LHTN Việt Nam thành phố Long Xuyên tổ chức nhiều hoạt động cho TNCN như: tổ chức các buổi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thăm, tặng quà TNCN trong các dịp lễ, tết… Qua đó, TNCN từng nâng cao nhận thức về Đảng, pháp luật của Nhà nước, đời sống TNCN ngày một nâng lên. Riêng chuẩn bị Tết Tân Sửu năm 2021, mặc dù dịp bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nhưng Hội LHTN Việt Nam thành phố Long Xuyên đã tổ chức và phối hợp các ban ngành, đoàn thể trao 60 suất quà tổng giá trị 18.000.000đ.
Thông qua các hoạt động chăm lo thanh niên công nhân nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng của TNCN; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; mở rộng, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp TNCN trên địa bàn thành phố Long Xuyên vào các tổ chức Đoàn – Hội; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức giai cấp và tinh thần dân tộc cho TNCN, góp phần xây dựng giai cấp công nhân thành phố Long Xuyên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa./.

Các tin khác