Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Quý

 • Ông: Nguyễn Quốc Bảo

  (Chủ tịch Phường)

  Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

 • Ông. Nguyễn Hữu Thọ

  (Cán Bộ Phụ Trách Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính)

  Điện thoại: 0913.965.964

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND phường Mỹ Quý - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/myquy.All Rights Reserved