Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang    

 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Tin thời sự
 
KẾT QUẢ THỰC HIỆNNGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI - ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN GIỮA NHIỆM KỲ (2015 - 2020) (04/12/2018)

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Long Xuyên lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra mục tiêu chung của cả nhiệm kỳ đó là :”Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy dân chủ, khai thác lợi thế và các nguồn lực…, tạo mọi điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân”.

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội, tình hình kinh tế - chính trị và xã hội của thành phố tiếp tục phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, nửa nhiệm kỳ qua, thành phố đã đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu, cụ thể như sau: (1) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: công nghiệp tăng 6,61/4,5%, xây dựng tăng 13,13/9,7%, nông nghiệp tăng 2,88/2,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa 12,07/12%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 13,06/13%. (2) Thu ngân sách 2.955/5.600 tỷ đồng. (3) Tỷ lệ hộ nghèo 0,7/<2%. (4) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,95/<1%. (5) Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 75,87/85%. (6) Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 10,43/9,5%. (7) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 50/60%. (8) Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội 84,6%/70% và (9) Phát triển đảng viên mới (bình quân phát triển 200 đảng viên/năm)  613/1.000 đảng viên, đạt 61,3%. Còn 2 chỉ tiêu chưa đạt (tỷ lệ BHYT toàn dân 75,87/85% và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 10,43/9,5%).

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, thành phố đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế về thương mại dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tạo đòn bẫy phát triển kinh tế; triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó chú trọng phát triển thương mại dịch vụ. Đầu tư xây dựng mới 07/11 chợ mới gắn với cải tạo nâng cấp 10/11 chợ. Kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Vàm Cống và 02 cụm công nghiệp Tây Huề, Bình Đức. 100% hộ dân trên địa bàn thành phố có điện lưới quốc gia và nước máy sử dụng. Các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được nhân rộng, đồng thời đầu tư, phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng. Xây dựng 2 xã Mỹ Khánh và Mỹ Hòa Hưng đạt tiêu chí Nông thôn mới.

Về xây dựng và phát triển đô thị, đã triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016-2020, dự kiến thành phố triển khai 313 dự án với tổng số vốn 1.890 tỷ đồng. Các công trình trọng điểm đã hoàn thành và nâng cấp đồng bộ 168 tuyến đường mang lại hiệu quả tích cực. Thành phố phối hợp với tỉnh chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm như: nâng cấp và mở rộng đô thị, đường tránh thành phố…

Huy động nguồn lực đầu tư phát triển được thực hiện khá tốt. Các doanh nghiệp đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng các khu đô thị như: Golden City, Diamond City (Tây sông Hậu), Marina Plaza … Nhiều dự án thương mại, phát triển đô thị được đăng ký như: cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư Lý Thái Tổ nối dài, chợ Tây Khánh 5, khu đô thị mới Tây Nam thành phố, khu đô thị mới Nam thành phố, đường giao thông khu dân cư Nam Trà Ôn, Trung tâm thương mại tại Trung tâm Văn hóa thành phố cũ; dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng Cồn Phó Ba ...Thành phố đã tích cực huy động nguồn lực xã hội thực hiện đề án giao thông nông thôn; đến nay, đã thực hiện 35 công trình với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng; phân loại các tuyến sông, kênh, rạch bị ô nhiễm để nạo vét, cải tạo, san lấp.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục  toàn diện và xây dựng trường chuẩn Quốc gia; đến nay, toàn thành phố 32/56 trường đạt chuẩn Quốc gia. Các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện tốt; đã cất 90 căn, sửa chữa 83 căn nhà cho người có công, đặc biệt thành phố đã đầu tư xây dựng khu nhà ở cho gia đình chính sách không có đất ở với quy mô 17 căn. Vận động xây dựng 507 căn nhà đại đoàn kết với 8 khu dân cư đại đoàn kết cho hộ nghèo, giới thiệu và giải quyết việc làm 17.810/22.000 lao động. Hiện nay, toàn thành phố còn 518 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,7% (chỉ tiêu NQ < 2%).

Công tác quản lý nhà nước về y tế được tăng cường, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, thực hiện có hiệu quả các đề án, mô hình về phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các phong trào thể thao thành tích cao ngày càng nâng cao chất lượng. Công tác xã hội hóa đầu tư phát triển văn hóa thể thao đáp ứng nhu cầu tập luyện, rèn luyện sức khỏe của nhân dân, tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Lĩnh vực quốc phòng – an ninh, thành phố luôn chủ động nắm chắc tình hình, có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được ổn định; đã tổ chức và hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch.

Công tác điều hành quản lý nhà nước, trong đó hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày càng được phát huy. Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân; phát huy tốt vai trò điều hành, quản lý nhà nước trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Bộ máy tổ chức và lực lượng cán bộ - công chức được kiện toàn, tinh gọn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thành phố đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; nhất thể hóa lãnh đạo Văn phòng Thành ủy – Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, thành lập Văn phòng chung khối Dân vận – Mặt trận và các đoàn thể; sáp nhập Bệnh viện Long Xuyên – Trung tâm y tế thành phố; Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao; Bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11/13 phường, xã và sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc hệ thống chính trị phường, xã tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Ngoài ra đã sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng từ 67 giảm còn 59 chi, đảng bộ trực thuộc.

Công tác vận động quần chúng khá toàn diện và đạt hiệu quả cao. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai quán triệt trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về nội dung nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và vận động nhân dân tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới …Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang được tăng cường. Công tác tôn giáo và dân tộc có nhiều chuyển biến rõ nét, phát huy vai trò của những cá nhân có uy tín trong chức sắc, chức việc để làm tốt công tác vận động quần chúng có đạo chấp hành chủ trương, chính sách và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Về công tác xây dựng Đảng, kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được các chi, đảng bộ cơ sở đã tiếp thu, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các tổ chức Đảng và đảng viên đã nắm và nhận thức khá đầy đủ về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình; đồng thời từng cá nhân xây dựng bản cam kết thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả bước đầu cho thấy kỷ cương, kỷ luật và hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố có sự chuyển biến rõ nét. Các cấp ủy đảng đã nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã tổ chức bằng nhiều nhiều hính thức phong phú trong việc học tập và làm theo, từ đó tạo được sự chuyển biến thực chất về trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ được thực hiện khá tốt. Tỷ lệ chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ đều tăng. Trong nửa nhiệm kỳ qua, toàn thành phố đã kết nạp 545 đảng viên mới, nâng tổng số hiện có là 7.365 đảng viên (tính đến 31/7/2018), chiếm 2,57% dân số.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm thường xuyên, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức./.

Ban Tuyên giáo Thành ủy


 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 
Bản tin nhà đất
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 Hệ thống thông tin UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Đơn vị chủ quản: UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: 309/5A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, Long Xuyên AG