Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang    

 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của Thành Phố
 
THÀNH PHỐ LONG XUYÊN chủ động tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái trên mạng xã hội (04/12/2018)

Trong thời gian vừa qua, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta. Chúng triệt để tăng cường sử dụng các mạng xã hội như facebook, zalo, twitter, google+… để truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch; tận dụng tối đa tiện ích chat, phản hồi thông tin (Comment) để kêu gọi độc giả tham gia trao đổi ý kiến. Mục đích là cổ vũ những độc giả hưởng ứng, cổ súy, ủng hộ các quan điểm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, xây dựng các trang web mạo danh một số lãnh đạo cấp cao, các trang web này được xây dựng chế độ mở, cho phép độc giả dễ dàng gửi bài viết trực tiếp, với dung lượng file lớn hoặc có thể cho phép có hạn chế một số người với điều kiện khai báo account (tài khoản) cụ thể để đăng tải bài viết trực tiếp trên các trang này,… nhằm làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Nội dung chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động thông qua thông tin trên mạng xã hội rất đa dạng, từ kinh tế, xã hội đến văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế đến pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, thậm chí đến cả diễn biến về tình hình sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Thành phố Long Xuyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh An Giang, có vai trò quan trọng trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Diện mạo đô thị trong những năm gần đây có sự thay đổi với hình ảnh đô thị trẻ, năng động, văn minh, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ người dân thành phố sử dụng điện thoại thông minh ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng trong quá trình đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội,… đã và đang là những vấn đề dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng mạng Internet, các trang mạng xã hội để tung tin bịa đặt nhằm gây chia rẽ nội bộ, tạo điểm nóng trên địa bàn.

Dân số của thành phố đang tăng nhanh về cơ học, hiện nay số lượng đoàn viên 5.584, hội viên 13.218 (độ tuổi từ 16-30 tuổi), đội viên 25.168; còn lại là số người có độ tuổi từ 35 trở lên. Qua khảo sát thực trạng sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Twitter, Instagram… trong giao tiếp công việc và sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn thành phố (độ tuổi từ 12 đến 60 tuổi) cho thấy: số lượng người tham gia mạng xã hội là khá lớn (từ 50-80% dân số). Trong đó, thanh thiếu niên (giới trẻ) tham gia mạng xã hội chiếm đa số. Riêng đối với bộ phận đoàn viên, thanh niên, hội viên, theo thống kê của thành phố, bộ phận này thường xuyên sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber... là phương tiện liên lạc, trao đổi thông tin cá nhân, học tập, kết nối bạn bè một cách thường xuyên.

Trước tình hình sử dụng các trang mạng xã hội tràn lan như hiện nay, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Thành ủy – Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn khi tham gia hoạt động cung cấp, quản lý sử dụng thông tin trên mạng cần nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý thông tin; chỉ đạo ngành công an và các ngành có liên quan tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn phát tán các tài liệu phản động đồng thời theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng phản động trên địa bàn. Tuy nhiên, tình hình mất an toàn thông tin mạng còn diễn ra phức tạp, công tác quản lý nhà nước về thông tin báo chí, đặc biệt là thông tin điện tử, mạng xã hội gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tiễn, nhằm chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng, nhất là chủ động đấu tranh trên lĩnh vực thông tin, truyền thông không để kẻ xấu lợi dụng gây mất ổn định chính trị - xã hội và các tình huống phức tạp khác. Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án về tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

Yêu cầu chung của công tác đấu tranh phản tuyên truyền trên mạng là chủ động đấu tranh trên lĩnh vực thông tin, truyền thông không để kẻ xấu lợi dụng gây mất ổn định chính trị - xã hội, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hoà bình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng. Qua đó, thành lập các bộ phận nghiệp vụ để triển khai thực hiện đề án, đồng thời xây dựng các giải pháp có tính khả thi và đồng bộ, nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng quản lý, theo dõi mạng Internet và các trang mạng xã hội, không để những bài viết, hình ảnh có nội dung xấu, độc ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tỉnh và của cả nước; tạo sự đồng thuận trong xã hội về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội X của Tỉnh và Đại hội XI của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          Để làm tốt nhiệm vụ đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, các quan điểm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, của các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước trên mạng xã hội, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thành phố cần lưu ý và thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

- Mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể trong sinh hoạt, công tác cần thường xuyên tổ chức sinh hoạt nhằm kịp thời trao đổi, làm rõ, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn từ những thông tin xấu xa, độc hại của các thế lực thù địch, phản động.

- Đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực học tập, quán triệt Cương lĩnh, đường lối, chiến lược, sách lược của Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực; chủ động nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn, đủ trình độ đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động trên mạng xã hội. Bảo đảm giành thắng lợi trên “mặt trận” mạng xã hội trước các thế lực thù địch.

- Thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng và tuân thủ những quy định của Đảng, Nhà nước, các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác; đồng thời, thực hiện đúng quy định của các cơ quan chuyên môn về quy trình, biện pháp tiếp cận thông tin, xử lý thông tin và sử dụng thông tin để phản bác lại các luận điệu sai trái trên mạng xã hội.

- Mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội phải chú trọng thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình sinh sống, công tác. Qua đó, kịp thời phát hiện, góp ý, phê bình,… không để đồng chí, đồng nghiệp của mình bị lôi kéo, dụ dỗ mà cố ý hoặc vô tình ủng hộ, chia sẻ, loan truyền những thông tin phản động, độc hại trên mạng xã hội.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị chuyên môn, hữu quan trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin, xử lý thông tin, giúp cho công tác phát hiện, phân tích mức độ, diễn biến, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch được nhanh chóng, chính xác và lựa chọn phương án đấu tranh trên mạng xã hội kịp thời, hiệu quả nhất.

Đảng bộ và nhân dân thành phố luôn mong muốn một môi trường ổn định, phát triển để xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc nhưng các thế lực thù địch luôn muốn đi ngược lại mong muốn ấy, chúng thường xuyên chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt. Vì vậy, đấu tranh chống quan điểm sai trái luôn là nhiệm vụ tất yếu chúng ta phải làm./.

Bích Trang


 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 
Bản tin nhà đất
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 Hệ thống thông tin UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Đơn vị chủ quản: UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: 309/5A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, Long Xuyên AG