Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang    

 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của Thành Phố
 
LONG XUYÊN Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (04/12/2018)

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2018. Trên cơ sở kế thừa kết quả việc học và làm theo Bác trong nhiều năm qua, Đảng bộ thành phố Long Xuyên đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Qua đó, Đảng bộ thành phố đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến tích cực trong cả hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng, đưa thành phố tiếp tục phát triển tích cực và bền vững. 

Kết quả năm 2018

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể tại các địa phương, đơn vị đã gắn kết được việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị; vừa khắc phục những hạn chế, vừa tạo ra các phong trào thi đua trong công tác, từng bước đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, thực hiện đối thoại với nhân dân nói đi đôi với làm, thiết thực hơn. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có sự chuyển biến tích cực, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tiên phong, trách nhiệm trong thực thi công vụ; gương mẫu về đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí…  Các vấn đề bức xúc, nổi cộm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý những vấn đề liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương.

Công tác tuyên truyền được quan tâm và triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và từng địa bàn. Nổi bật trong năm là việc triển khai bằng hình thức tọa đàm đã mang lại kết quả về nhận thức rõ rệt; có 59/59 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức và 100% chi bộ khóm ấp tổ chức tọa đàm (263 chi bộ dưới cơ sở).  Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn tập san Thông tin công tác tư tưởng và phát hành hàng quý trong năm 2018 đến các chi, đảng bộ cơ sở. Tính đến nay đã phát hành được 03 kỳ (03 kỳ số thường và 01 kỳ số đặc biệt) với 2.100 quyển tập san. Đây là hình thức giới thiệu, cung cấp và phản ánh những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, các ngành và phường xã.

Các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức nhiều phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như hội thi, hội diễn, diễn đàn, tọa đàm.... được 258 cuộc, thu hút 6.680 lượt người tham dự. Hệ thống Đoàn trong toàn thành phố đã tổ chức 450 hoạt động xã hội tình nguyện và 130 công trình, phần việc thu hút 5.245 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện.…

Năm 2018, tiếp tục có thêm nhiều mô hình mới trong học tập và làm theo như: In mẫu góp ý vào mặt sau của phiếu hẹn (Mỹ Quý); mẫu “Thư xin lỗi” đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết không đúng hẹn, mẫu “Thư cảm ơn” đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết công việc có liên quan (Chi cục Thuế); thư chúc mừng kết hôn, chia buồn việc tang chế (Bình Đức); ngày không hẹn và viết hộ cho người dân (Mỹ Hòa Hưng); thiết lập đường dây nóng tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh của người bệnh và thân nhân (Trung tâm Y tế); mô hình “Nhịn một bữa ăn sángđể giúp đỡ cho người nghèo của các đoàn thể chính trị xã hội

Bên cạnh đó, hệ thống đài truyền thanh thành phố và phường - xã tăng cường thời lượng tuyên truyền, mở thêm chuyên mục về việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ưu tiên đưa tin “gương người tốt việc tốt”, các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Các đơn vị trường học thực hiện mô hình: học sinh kể chuyện dưới cờ vào ngày thứ hai hàng tuần, giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đăng ký mỗi giáo viên là tấm gương sáng cho học sinh noi theo… Áp dụng sáng kiến kinh nghiệm với đề tài “Một số biện pháp lồng ghép nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc dạy trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi”.

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 13-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 24/10/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa về “phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” với chuyên đề hàng năm của tỉnh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và xem kết quả đó làm cơ sở đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng cuối năm. Phát động các phong trào hành động cách mạng phong phú, đa dạng phù hợp với nhiệm vụ đặc thù, đặc điểm nghề nghiệp, lứa tuổi của đảng viên trong từng chi bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí phù hợp với chủ đề đã triển khai. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong giai đoạn cuối năm nhằm hướng dẫn uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời làm cơ sở đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng cuối năm./.

Thanh Thủy


 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 
Bản tin nhà đất
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 Hệ thống thông tin UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Đơn vị chủ quản: UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: 309/5A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, Long Xuyên AG