Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang    

 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của Thành Phố
 
LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2019 (11/06/2019)

Sáng ngày 11/6, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng  an ninh thành phố Long Xuyên tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2019 cho trên 180 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố.

Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được tìm hiểu những nội dung như nội dung chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an  ninh; phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo  vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước và địa phương về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên sẽ nghiên cứu, thảo luận và viết bài thu hoạch dựa trên những kiến thức đã được tìm hiểu tại lớp bồi dưỡng và qua nghiên cứu  thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, cán bộ, giáo viên trong toàn thành phố, tứ đó vận dụng hiệu quả trong thực hiện  nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của cơ quan, đơn vị mình./.

Ngọc Diễm – Văn Thêm


 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 
Bản tin nhà đất
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 Hệ thống thông tin UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Đơn vị chủ quản: UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: 309/5A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, Long Xuyên AG