Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang    

 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của Thành Phố
 
Ngành Bảo hiểm xã hội thành phố phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 (27/11/2019)

Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong công tác triển khai, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995 – 16/02/2020).


Qua 10 tháng đầu năm 2019, BHXH thành phố Long Xuyên được sự chỉ đạo trực tiếp của Bảo hiểm xã hội tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Thành ủy, HĐND & UBND thành phố, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân (UBND) các phường, xã; đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể cán bộ viên chức, người lao động, BHXH thành phố Long Xuyên đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2019. Kết quả đạt được như sau:
Tính đến ngày 31/10/2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 11.395 người, đạt 104% kế hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.446 người, đạt 100,40% kế hoạch; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 10.565 người, đạt 105,86% kế hoạch; độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) là 240.352 người, tương đương 83,46% dân số (đạt 94,84% chỉ tiêu kế hoạch của UBND thành phố Long Xuyên).
Tổng số thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp là 283.769 triệu đồng, đạt 87,50% kế hoạch năm 2019 được BHXH tỉnh An Giang giao. Dự báo đến 31/12/2019, số thu đạt 100,21% kế hoạch; công tác đối chiếu, đốc thu được tăng cường. Tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN được kiểm soát chặt chẽ. Công tác bàn giao sổ BHXH, in và gia hạn thẻ BHYT năm 2019 cho người lao động và người dân được thực hiện chính xác, kịp thời, đúng quyền lợi.
Duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT. Đến nay đã có 37.055/37.366 học sinh tham gia BHYT, đạt 99,25% trên tổng số học sinh cần vận động. Phấn đấu đến 30/11/2019, số học sinh tham gia BHYT đạt 100%.
Công tác giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ BHXH luôn đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quyền lợi thụ hưởng. Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết được 3.344 lượt hồ sơ hưởng chế độ BHXH với số tiền 96.543 triệu đồng (trong đó: hồ sơ hưởng BHXH một lần là 2.537 hồ sơ, số tiền 87.995 triệu đồng; hồ sơ hưởng các chế độ ngắn hạn là 807 hồ sơ, số tiền 8.546 triệu đồng). Tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHYT là 429.496 triệu đồng. Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động được thực hiện kịp thời; Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho đối tượng đúng thời gian quy định.
Giám sát, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh được phân công chuyên quản trên địa bàn thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế về chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; Theo dõi, kiểm soát chặt chẻ tình hình sử dụng quỹ, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, chống lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT ngày càng đi vào chiều sâu, nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, đặc biệt là mô hình tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại địa bàn dân cư kết hợp với phát hành thẻ BHYT, sổ BHXH tại chổ cho người tham gia đã mang lại hiệu quả thiết thực, được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của các ban ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường xã và quần chúng nhân dân. Từ đầu năm đến nay, BHXH thành phố Long Xuyên đã phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức được 17 cuộc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại địa bàn dân cư với 588 lượt người dân tham dự, qua đó đã vận động được 349 người đăng ký tham gia BHYT; phối hợp với Bưu điện thành phố Long Xuyên tổ chức được 32 cuộc tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại các phường, xã trên địa bàn với tổng số 1.582 lượt người dân tham dự, đã vận động được 552 người đăng ký tham gia mới BHXH tự nguyện. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cho người dân nắm bắt kịp thời, đầy đủ các thông tin về chính sách BHXH, BHYT, nhất là quyền lợi thụ hưởng khi tham gia, từ đó tích cực tham gia, góp phần tăng độ bao phủ tham gia BHYT, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài long của người dân, đơn vị sử dụng lao động khi đến giao dịch với cơ quan BHXH. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của đơn vị đã tiếp nhận trên 169.250 lượt hồ sơ, đã trả kết quả trên 162.800 hồ sơ. Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định, không có hồ sơ trễ hẹn.
Từ nay đến cuối năm, BHXH thành phố Long Xuyên tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo trực tiếp của BHXH tỉnh An Giang, sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Thành ủy, HĐND&UBND thành phố, tiếp tục phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ BHYT năm 2019 là 88% dân số theo kế hoạch của UBND thành phố; quyết tâm thực hiện công tác đốc thu, giảm tỷ lệ nợ đọng đến mức thấp nhất và hoàn thành chỉ tiêu thu năm 2019, đồng thời phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT, hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; giải quyết và chi trả các chế độ chính sách về BHXH, BHYT cho người dân kịp thời, chính xác, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố./.

Thái Dương BHXH thành phố Long Xuyên)


 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
  • Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá mùa dịch Covid-19
  • Xử lý nghiêm hành vi đăng thông tin sai sự thật
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 
Bản tin nhà đất
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 Hệ thống thông tin UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Đơn vị chủ quản: UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: 309/5A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, Long Xuyên AG