Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang    

 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Cải cách thủ tục hành chính
 
Triển khai giai đoạn thống kê thủ tục hành hành chính tại các địa phương được chọn thực hiện thí điểm (08/09/2010)

Nhằm triển khai giai đoạn thống kê thủ tục hành hành chính tại các địa phương được chọn thực hiện thí điểm, ngày 14 tháng 11 năm 2008 Tổ Đề án 30 có Công văn số  24/ĐA30 gửi đến UBND thành phố Long Xuyên; thị xã Châu Đốc; UBND các huyện Chợ Mới, Tịnh Biên, Thoại Sơn, với nội dung như sau:

Thực hiện Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính, Tổ Công tác Đề án 30 tỉnh An Giang tổ chức tập huấn hướng dẫn điền biểu mẫu 1 cho các địa phương được chọn thực hiện thí điểm thống kê thủ tục hành chính. Cụ thể như sau:

1. Chương trình tập huấn:

- Đối tượng:

+ Đối với cấp huyện: 01 lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện. 01 cán bộ đang thực hiện thủ tục hành chính tại các Phòng, Ban ngành cấp huyện (có kỹ năng sử dụng máy tính).

+ Đối với xã, phường hoặc thị trấn được chọn thực hiện thí điểm thống kê thủ tục hành chính: 01 Lãnh đạo UBND và 02 cán bộ đang thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương (có kỹ năng sử dụng máy tính).

- Thời gian: 01 ngày theo lịch gửi kèm.

- Địa điểm: Theo quyết định của Văn phòng UBND cấp huyện.

- Nội dung: Hướng dẫn điền biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính trên tập tin văn bản (file Word).

2. Chuẩn bị tổ chức tập huấn:

Để không mất nhiều thời gian cho việc nhập dữ liệu thủ tục hành chính tại buổi tập huấn, đề nghị Văn phòng UBND cấp huyện thực hiện các việc sau:

- Triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hành trước việc điền biểu mẫu 1 một số thủ tục hành chính đang thực hiện tại địa phương. File Word biểu mẫu 1 được ghi trên đĩa CD gửi kèm công văn và đăng trên website: www.angiang.gov.vn, tại mục tin Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính (Tổ Đề án 30).

- Chuẩn bị phòng máy vi tính để thực hành điền biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính (biểu mẫu 1).

3. Sau chương trình tập huấn:

Các cơ quan, đơn vị triển khai điền biểu mẫu thống kê toàn bộ thủ tục hành chính đang thực hiện và gửi file kèm theo văn bản hành chính về Tổ Công tác Đề án 30 tỉnh An Giang trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày tổ chức tập huấn để tổng hợp báo cáo Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Vì tính chất quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 30, đề nghị quý cơ quan tổ chức, cử cán bộ tham dự tập huấn đầy đủ và đúng thành phần.

Báo An Giang

  (04/04/2017)

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 
Bản tin nhà đất
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 Hệ thống thông tin UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Đơn vị chủ quản: UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: 309/5A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, Long Xuyên AG