Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang    

 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Tin thời sự
 
Định hướng tuyên truyền tháng 12 (12/12/2018)

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành công văn số 367-CV/BTG, ngày 03/12/2018 định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12-2018

1- Một số vấn đề chung

- Tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); kết quả kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5,6,7 khoá XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2018 gắn Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên...

- Tuyên truyền các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thông tin các phiên họp quan trọng của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế họach phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Tuyên truyền thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh và thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khóa XII), nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ”Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”...

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tình hình biển đảo; công tác biên giới, đất liền, lược sử vùng đất Nam Bộ; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam. Đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, nhằm lập lại an ninh trật tự. Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác bảo vệ môi trường; an toàn lao động; phòng, chống cháy nổ; công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-Ctr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Tăng cường tuyên truyền các hoạt động trọng tâm của thành phố năm 2018. Kết quả thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố (khóa XI) giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018.

2- Những nội dung cần quan tâm trong công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); kết quả kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV; kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện nghị quyết...

- Tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh và thành phố, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2018; phản ánh hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020; đánh giá, phân tích làm rõ những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương; nêu bật quyết tâm của tỉnh và thành phố trong thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố.

- Tăng cường tuyên truyền hướng đến Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018; tăng cường quảng bá hành ảnh, tiềm năng, thế mạnh của An Giang; quảng bá các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch địa phương.  Tuyên tuyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024. Các hoạt động chuẩn bị kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021... Tăng cường tuyên truyền các hoạt động trọng tâm của thành phố năm 2018.

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội trong tháng 12/2018: Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018; Ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12); 72 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); 58 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960); 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944); Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12); phản ánh các hoạt động Tết Quân Dân năm 2019, 60 năm thực hiện tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

- Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: phòng chống buôn lậu, hàng giả; bảo đảm an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, cháy rừng mùa khô; bình ổn giá cả thị trường; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống các loại dịch bệnh ở người, bệnh trên gia súc, gia cầm; công tác phòng chống thiên tai, thời tiết cực đoan…

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tuyên truyền, giải thích để người dân cảnh giác với các thông tin xấu độc trên mạng xã hội; biểu dương, nhân rộng gương ”người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội...

- Ngoài những định hướng trên, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

 

 

 

BTG

TIN NGẮN   (31/01/2019)

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 
Bản tin nhà đất
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 Hệ thống thông tin UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Đơn vị chủ quản: UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: 309/5A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, Long Xuyên AG