Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang    

 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
UBND phường xã
  Skip portlet Portlet Menu  


 

PHƯỜNG BÌNH ĐỨC

 

Địa chỉ

Đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại

(076) 3 858.720 – 3 852.020 – 3 853.319

Fax

(076)

Email

binhduc@angiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

Bí thư

Cao Hoàng Huy

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNPhó Chủ tịch

Nguyễn Quốc Phương

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Ngô Nhựt Thắng

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thế Mỹ

Phó Chủ tịch

Nguyễn Huy Thắng

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Chủ tịch

Võ Quang Thâm

Phó Chủ tịch

Lê Văn Kiếm

 

 

PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

 

Địa chỉ

Đường Hàm Nghi, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại

(076) 3 953.429 – 3 857.386

Fax

(076)

Email

binhkhanh@angiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

Bí thư

Trịnh Minh Lộc

Phó Bí thư

Nguyễn Thị Nghiệm

Phó Bí thư

Nguyễn Ngọc Kính

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chủ tịch

Trịnh Minh Lộc

Phó Chủ tịch

Hà Hữu Thảo

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Lê Thị Nghiệm

Phó Chủ tịch

Võ Thị Thảo Trang

Phó Chủ tịch

Võ Thanh Tân

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Chủ tịch

Đặng Tấn Lộc

Phó Chủ tịch

Bùi Hải Hưng

 

 

PHƯỜNG MỸ BÌNH

 

Địa chỉ

Số 7 đường Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại

(076) 3 859.777 – 3 952.440 – 3 852.690

Fax

(076)

Email

mybinh@angiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

Bí thư

Võ Thị Xuân Kiều

Phó Bí thư

Nguyễn Thị Cẩm NangLÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Phó Chủ tịch

Trần Thị Xuân ThảoLÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Nguyễn Trung Nam

Phó Chủ tịch

Phan Hoàng Phát Đạt

Phó Chủ tịch

Trần Thị Diễm Trang

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Tuyền

Phó Chủ tịch

Trần Thị Phi Khanh

 

 

PHƯỜNG MỸ LONG

 

Địa chỉ

Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại

(076) 3 841.294 – 3 841.890

Fax

(076)

Email

mylong@angiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

Bí thư

Nguyễn Thanh Quang

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Phó Chủ tịch

Phạm Thị Mỹ DungLÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

La Thị Lan Thanh

Phó Chủ tịch

Lê Việt Tiến

Phó Chủ tịch

Huỳnh Quốc Dũng

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Chủ tịch

Nguyễn Trương Diễm Chi

Phó Chủ tịch

Trần Trọng Nam

 

 

PHƯỜNG MỸ XUYÊN

 

Địa chỉ

Phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại

(076) 3 843.727 – 3 841.108

Fax

(076)

Email

myxuyen@angiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

Bí thư

Trương Văn Chiêm

Phó Bí thư

Trần Văn ChiếnLÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Phó Chủ tịch

Mai Xuân BìnhLÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Trần Vũ Khánh Trang

Phó Chủ tịch

Lâm Hồng Ngọc

Phó Chủ tịch

Ngô Đức Thọ

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Chủ tịch

Trương Hoàng Thanh Sơn

Phó Chủ tịch

Nguyễn Quang Lân

 

 

PHƯỜNG ĐÔNG XUYÊN

 

Địa chỉ

Phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại

(076) 3 921.542 – 3 921 497

Fax

(076)

Email

dongxuyen@angiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

Bí thư

Dương Thanh Hưng

Phó Bí thư

Nguyễn Văn Sơn

Phó Bí thư

Nguyễn Giang Thảo

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chủ tịch

 

Phó Chủ tịch

Hoàng Thị Hà Giang

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Trần Huỳnh Tín

Phó Chủ tịch

Đỗ Thanh Sang

Phó Chủ tịch

Tạ Kim Yến

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Chủ tịch

Lê Văn Oi

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Minh Châu

 

 

 

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC

 

Địa chỉ

Đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại

(076) 3 844.495 – 3 841.971

Fax

(076)

Email

myphuoc@angiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

Bí thư

Ngô Công Danh

Phó Bí thư

Bùi Thị Ánh Nhung

Phó Bí thư


LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chủ tịch


Phó Chủ tịch

Phạm Văn Đông

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Dương Anh Dũng

Phó Chủ tịch

Huỳnh Thanh Hùng

Phó Chủ tịch

Trần Thị Tuyết Lài

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Chủ tịch

Lê Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch

Phạm Văn Khuya

 

 

 

PHƯỜNG MỸ QUÝ

 

Địa chỉ

Phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại

(076) 3 835.691 – 3 835.692

Fax

(076)

Email

myquy@angiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

Bí thư

Châu Nhựt Văn

Phó Bí thư

Nguyễn Thị Hồng NgọcLÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chủ tịch

 

Phó Chủ tịch


LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Nguyễn Quốc Bảo

Phó Chủ tịch

Nguyễn Cẩm Tú

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Quý

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Chủ tịch

Tạ Thị Trang Đài

Phó Chủ tịch

Mai Thọ Phước

 

 

 

PHƯỜNG MỸ THỚI

 

Địa chỉ

Phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại

(076) 3 835.807 – 3 834.213 – 3 835.212

Fax

(076)

Email

mythoi@angiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

Bí thư

Lý Thùy Giang

Phó Bí thư

Nguyễn Thanh Tuấn


LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNPhó Chủ tịch

Võ Xuân Thủy

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch


Phó Chủ tịch

Phan Thị Hồng Thảo

Phó Chủ tịch

Nguyễn Viễn Phương

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Chủ tịch

Nguyễn Thị Thùy Linh

Phó Chủ tịch

Lâm Thị Ánh Tuyết

 

 

 

PHƯỜNG MỸ THẠNH

 

Địa chỉ

Đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại

(076) 3 831.303 – 3 831.229 – 3 831.322

Fax

(076)

Email

mythanh@angiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

Bí thư

Nguyễn Thanh Tuấn

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chủ tịch

Lê Tấn HiềnLÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Trần Thị Thủy Trân

Phó Chủ tịch

Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch

Nguyễn Mộng Hoàng

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Chủ tịch

Lê Thị Hoàng Phượng

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

 

 

XÃ MỸ KHÁNH

 

Địa chỉ

Xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại

(076) 3 955.168 – 3 727.034

Fax

(076)

Email

mykhanh@angiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

Bí thư

Liêu Quốc Bình

Phó Bí thư

Huỳnh Thị Thúy HoaLÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNPhó Chủ tịch

Võ Văn Đây

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Phạm Hồng Sang

Phó Chủ tịch

Phạm Quang Đệ

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thái Phong

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Chủ tịch

Dương Thị Thắm

Phó Chủ tịch

Nguyễn Hồng Hà

 

 

 

XÃ MỸ HÒA HƯNG

 

Địa chỉ

Xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại

(076) 3 851.410 – 3 951.410 – 3 851.311

Fax

(076)

Email

myhoahung@angiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

Bí thư

Đỗ Hữu Học

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chủ tịch

Trương Công Tươi

Phó Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Khang

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Lương Phương Anh

Phó Chủ tịch

Nguyễn Sĩ Trung

Phó Chủ tịch

Huỳnh Lê Thùy Dương

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Chủ tịch

Hà Quốc Sử

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Giáo

 


 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
  • Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá mùa dịch Covid-19
  • Xử lý nghiêm hành vi đăng thông tin sai sự thật
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 
Bản tin nhà đất
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 Hệ thống thông tin UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Đơn vị chủ quản: UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: 309/5A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, Long Xuyên AG